KOORDINÁTOR BOZP
        výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Stavby

  Koordinátor

  Ceník činnosti

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Často kladené otázky k výkonu koordinátora
 
1. Připravujeme rekonstrukci výtahu, kdy bude vyměněný celý vnitřek výtahu (šachta, stroj i kabina) za nový. Stavba bude trvat 6 měsíců, bude probíhat za provozu, ale bude uzavřená a provádět ji bude jeden generální dodavatel. Musíme mít koordinátora a plán BOZP?
• Koordinátor BOZP pro stavbu nemusí být stanoven, pokud bude stavbu provádět pouze jeden zhotovitel (což předpokládáte), pokud by bylo zhotovitelů více (např. generální dodavatel měl subdodavatele), je koordinátora třeba.
• V každém případě bude ale nutné zpracovat Plán BOZP pro stavbu, protože jde o práce uvedené v příloze č. 5 NV 591/2006Sb., konkrétně bod č. 5 (Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.) a č. 11 (Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb)

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2014 All Rights Reserved
Domů | Stavby | Činnost koordinátora | Ceník činnosti | FAQ's | Kontakt |